Energia nowych możliwości…

Instalacja do ujęcia i energetycznego wykorzystania biogazu w oczyszczalni

Firma Breterm na zlecenie firmy PGK Sp. z o.o. w Płońsku wykonała przyłącze oraz przebudowę stacji SN-15kV dla przyłączenia agregatu biomasowego na oczyszczalni ścieków w Poświętnem.

W skład prac wchodziło:

  • wykonanie linii kablowych nn do odbioru mocy z agregatu oraz redundancji zasilania potrzeb własnych agregatu.
  • wykonanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii zielonej.
  • wykonanie montażu wyłącznika ABB VD4 w polu SN-15kV.
  • wykonanie automatyki sterującej oraz zasilania gwarantowanego.
  • zabudowa przekaźnika Elkomtech EX-BEL_WT sterującego pracą wyłącznika VD4 oraz realizaującego fukcje telemechaniki.
  • wykonanie czynności formalnych i uzgodnieniowych z Energa Operator Sp. z o.o.

Prace zostały wykonane terminowo i odebrane przez Zamawiającego.

Dziękujemy za możliwość zrealizawania zadania.

Zostaw komentarz