Energia nowych możliwości…

Nasza oferta

Katalog firmy BreTerm

Katalog termowizja

 1. Usługi termowizyjne
  • wykrywanie zawilgoceń, błędów w izolacji cieplnej budynków, miejsc ucieczki ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania,
  • nadzór pracy i wykrywanie punktów przegrzania maszyn i urządzeń wirujących,
  • wykrywanie punktów przegrzania w urządzeniach i instalacjach elektrycznych,
  • ocena stanu technicznego kominów,
  • wykrywania wad i awarii w układach elektrycznych przetwarzania i rozdziału mocy,
  • kontroli jakości wykonywanych usług budowlanych przez firmy obce.
 2. Instalacje elektryczne
  • układanie przewodów elektrycznych,
  • montaż urządzeń i osprzętu,
  • montaż rozdzielni elektrycznych,
  • wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
  • wykonanie instalacji systemu sterowania oświetleniem,
  • montaż instalacji odgromowych,
  • wykonanie instalacji alarmowej,
  • wykonanie systemu kontroli dostępu.
 3. Pomiary elektryczne
  • badanie ciągłości połączeń ochronnych oraz głównych i pomocniczych połączeń wyrównawczych,
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji,
  • pomiary rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych,
  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  • badanie poziomu natężenia oświetlenia na stanowisku pracy.
 4. Monitoring
  • instalacja systemu telewizji przemysłowej CCTV,
  • podgląd obrazu z dowolnego miejsca na ziemi poprzez Internet,
  • rejestracja obrazu za pomocą nowoczesnych rejestratorów cyfrowych,
  • podgląd obiektu, możliwość obserwacji stanowisk pracy,
 5. Doradztwo projektowe w zakresie
  • racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
  • działań mających na celu uzyskanie premii termomodernizacyjnej,
  • wyboru odpowiedniej taryfy elektrycznej.
 6. Usługi minikoparką. Bydgoszcz i okolice.
  • Wystawiam fv.
  • Posiadamy polisę oc+ac.
  • Maszyna wyposażona w łyżki 20.30.40, skarpowa.
  • Głębokość kopania 2.6 m.