Energia nowych możliwości…

Tematyka: pomiar rezystancji uzwojeń

Przegląd stacji 6kV oraz złącz kablowych

Przegląd stacji 6kV oraz złącz kablowych

Nasza firma w grudniu 2014 roku wykonała dla Supravis S.A. następujące prace: przegląd i konserwację stacji elektroenergetycznych 6kV Gąsior 1,2,3,5,6 i złącz kablowych zasilanych z tych stacji; pomiar rezystancji izolacji rozdzielni SN (Gąsior 1,2,3,5,6) pomiar rezystancji izolacji...