Energia nowych możliwości…

Tematyka: pomiary elektryczne

Szafa serwerowa i pomiary kat. 6e

Szafa serwerowa i pomiary kat. 6e

Nasza firma, wspólnie z firmą ATELBUD wykonała szafę krosową oraz pomiary strukturalne sieci w kategorii 6e w nowej siedzibie hurtowni instalacyjnej BIMs przy ul. H. Frankego 1 w Bydgoszczy. Łącznie sieć teletechniczna liczy ponad 260 torów w kategorii 6e. Dziękuje za powierzone...

Pomiary elektryczne w NOSPR

Pomiary elektryczne w NOSPR

Firma Breterm w czerwcu 2014r. wykonuje pomiary elektryczne oraz oświetleniowe w nowobudowanym budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W skład pomiarów wchodzą: pomiary rezystancji izolacji obw. jedno i trójfazowych; badanie ochrony przeciwporażeniowej poprzez...

Pomiary w Supravis S.A.

Pomiary w Supravis S.A.

Nasza firma podpisała umowę na pomiary elektryczne w zakładzie przemysłowym produkującym opakowania dla przemysłu spożywczego w Bydgoszczy