Energia nowych możliwości…

Tematyka: badania okresowe instalacji

Wykonywanie badań okresowych instalacji

Wykonywanie badań okresowych instalacji

Norma PN-IEC 60364-6-61 wymaga aby okresowe sprawdzania i próby instalacji elektrycznych były wykonywane w ciągu najkrótszego okresu po sprawdzeniu odbiorczym, który wynika z charakteru instalacji, sposobu eksploatacji i warunków środowiskowych w jakich eksploatowane są urządzenia.