Energia nowych możliwości…

Pomiary elektryczne w UP w Poznaniu

Firma Breterm w związku z wygranym przetargiem od stycznia do 28.02.2014r. wykonuje pomiary elektryczne w 31 budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W skład pomiarów wchodzą:

  • pomiary rezystancji izolacji obw. jedno i trójfazowych;
    – badanie ochrony przeciwporażeniowej poprzez pomiar impedancji pętli zwarcia;
  • badanie wyłączników różnicowo-prądowych;
  • badanie instalacji odgromowej z wykonaniem metryki urządzenia piorunochronnego;
  • badanie instalacji oświetlenia awaryjnego;

Łączna wartość kontraktu to 68 000,00 brutto.

Zostaw komentarz