Energia nowych możliwości…

Pomiary elektryczne w NOSPR

Firma Breterm w czerwcu 2014r. wykonuje pomiary elektryczne oraz oświetleniowe w nowobudowanym budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

W skład pomiarów wchodzą:

  • pomiary rezystancji izolacji obw. jedno i trójfazowych;
  • badanie ochrony przeciwporażeniowej poprzez pomiar impedancji pętli zwarcia;
  • badanie wyłączników różnicowo-prądowych;
  • badanie instalacji odgromowej z wykonaniem metryki urządzenia piorunochronnego;
  • badanie instalacji oświetlenia awaryjnego;
  • badanie instalacji oświetlenia podstawowego.

Dziękujemy firmie PKE Sp. z .o.o. za powierzone zlecenie.

Zostaw komentarz