Energia nowych możliwości…

Pomiary elektryczne w DPS

W ostatnim czasie wykonaliśmy pomiary elektryczne oraz pomiary natężenia oświetlenia w Domu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy „Promień Życia”.

W skład pomiarów wchodziły:

  • pomiary instalacji odgromowych i urządzeń piorunochronnych.
  • pomiary impedancji pętli zwarcia.
  • pomiaryrezystancji uziemień.
  • pomiary skuteczności zerowania lub wyłączników różnicowoprądowych.
  • pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.
  • pomiary natężenia oświetlenia.

Wykonaliśmy również naprawy usterek stwierdzonych po wykonanych pomiarach.
Za zlecenie dziękujemy.

Zostaw komentarz