Energia nowych możliwości…

Pomiary elektryczne

logo

Przeprowadzenie pomiarów polega na wykonaniu badań kontrolnych parametrów technicznych instalacji, urządzeń oraz zabezpieczeń i określenie, czy wyniki pomiarów są zgodne z wymogami przepisów oraz parametrami charakteryzującymi poszczególne obwody, urządzenia i ich zabezpieczenia. Wykonanie tych badań pozwala stwierdzić, czy jest gwarantowane bezpieczne użytkowanie instalacji oraz pozostałego wyposażenia.

W ostatnim czasie wykonaliśmy pomiary elektryczne oraz pomiary natężenia oświetlenia w Domie Pomocy Społecznej w Bydgoszczy oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. Wykonaliśmy również badanie rozdzielnic rozdziału energii niskiego napięcia oraz próby transformatora olejowego 630 kVA w zakładzie przemysłowym w Bydgoszczy.

Za wszystkie zlecenia dziękujemy.

Zostaw komentarz